Επείγουσα ενημέρωση για την επανέναρξη της δια ζώσης διδασκαλίας από 10/5/2021

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ 10/5/2021


Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID - 19

Το σχετικό ΦΕΚ


Παροχή οδηγιών για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήμα/τα.

Το σχετικό ΦΕΚ