erasmus

                                                                                     «Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

 

backpackID logo

Η επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος

Η συμμετοχή του σχολείου μας

erasmus

                                                                            «Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Άλλα προγράμματα Erasmus+ στα οποία συμμετέχει το σχολείο μας

erasmus

                                                                            «Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

«www.a(muse(u)m)ent.eu - Youth thinking about their recent cultural heritage»

 

         Διαχείριση-Επιμέλεια
         ιστοσελίδας:
         Νίκος Τελιγάδας ΠΕ 02
         Επιμέλεια Ύλης:
        Ομάδα Βιβλιοθήκης
         Τσενέ Νάντια
         Τελιγάδας Νίκος
       
       
         

 

Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Ενημερωτικό Λειτουργίας 2020-2021

Ενημερωτικό Λειτουργίας 2020-2021

 

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑ                                      Σχολ. Έτος 2020-2021

Τηλ. 22950 41365, ΦΑΞ 22950 42942    

mail@gym-avlon.att.sch.gr

http://gym-avlon.att.sch.gr/autosch/joomla15

 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

 

Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά.

Στο σχολείο μας, μέσα από τα μαθήματα του σχολικού προγράμματος αλλά και μέσα από τις ποικίλες δραστηριότητες που πραγματοποιούμε, επιδιώκουμε να προωθήσουμε την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, με σκοπό όχι μόνο τη γνωστική αλλά και την προσωπική και κοινωνική τους πρόοδο. Επιθυμούμε - στο πλαίσιο του εφικτού - να είναι το σχολείο μας ένας τόπος μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας, στον οποίο οι μαθητές μας κινούνται άνετα, ζουν δημιουργικά, απολαμβάνουν και αξιοποιούν τα σχολικά τους χρόνια, που είναι τόσο σημαντικά για τη μετέπειτα ζωή τους.  

     Σας καλούμε και φέτος συμπαραστάτες και συνεργούς στο έργο μας, καθώς το σχολείο και η οικογένεια, εσείς και εμείς, μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο σχολείο και ένα καλύτερο μέλλον.

 

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου

 

Διδακτικό έτος

 

Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου

Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

 • 1 - 15 Ιουνίου: 1η εξεταστική περίοδος στην οποία διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις.
 • 1 - 10 Σεπτεμβρίου: 2η εξεταστική περίοδος στην οποία διεξάγονται επαναληπτικές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σε όσα μαθήματα παραπέμφθηκαν μαθητές.

 

Διδασκόμενα μαθήματα

 

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες.

     Η Ομάδα Α' περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), 3) Ιστορία, 4) Μαθηματικά, 5) Φυσική, 6) Βιολογία, 7) Αγγλικά.

     Η Ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Γεωλογία-Γεωγραφία, 2) Χημεία, 3) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 4) Θρησκευτικά, 5) Β’ Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά), 6) Πληροφορική - Τεχνολογία και 7) Οικιακή Οικονομία.

     Η Ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Μουσική – Καλλιτεχνικά, 2) Φυσική Αγωγή.

 

 

Διαδικασία αξιολόγησης

 

Α. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κτλ.,

β) οι εργασίες στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικές ή ομαδικές,

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες,

δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες,

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).

     Ειδικότερα, όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, δηλαδή τα διαγωνίσματα:

Στα μαθήματα της Ομάδας Α ́ και της Ομάδας Β ́ διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία (1)

κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της ομάδας Β ́μπορεί να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση στους μαθητές μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης. Ειδικά για το μάθημα της Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης. Στα μαθήματα της Ομάδας Γ ́ δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.

 

Β. Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Διενεργούνται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Εξετάζονται γραπτά τα μαθήματα της Α΄ και Β’ Ομάδας.

 

Βαθμός ετήσιας επίδοσης – Προαγωγή-απόλυση / απόρριψη

 

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης:

 

α) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

β) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

 

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Αν ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε επαναλαμβάνει την τάξη.

Αν μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή απόλυσης, επαναλαμβάνει την τάξη.

 

Φοίτηση / Απουσίες

 

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

     Για τον σωστό υπολογισμό χρήσιμα είναι τα εξής:                                                                                                  

 • Για κάθε διδακτική ώρα υπολογίζεται μία απουσία.
 • Στις σχολικές γιορτές και στις διδακτικές επισκέψεις / περιπάτους υπολογίζονται 6 ή 7 απουσίες.
 • Το σχολείο ενημερώνει τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών με μήνυμα στο κινητό ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. 

 

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου

 

     Η οργάνωση της σχολικής ζωής, το κλίμα μέσα και έξω από την τάξη, η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται ο μαθητής. Υπευθυνότητα, συνεργατικότητα, συλλογικό πνεύμα, σεβασμός, δημοκρατικός διάλογος, ανοχή και αναγνώριση είναι λέξεις κλειδιά.

     Ειδικότερα, προκειμένου να διαμορφώνεται το κατάλληλο παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα:

 • Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως στο σχολείο και να βρίσκονται στην τάξη κάθε διδακτική ώρα αμέσως μετά το κουδούνι, ώστε να μην διακόπτουν το μάθημα αλλά και να αποφεύγουν τις ωριαίες απουσίες λόγω καθυστέρησης.
 • Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα είναι απαραίτητα. Όταν οι μαθητές αποβάλλονται από την τάξη επειδή ενοχλούν, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στο γραφείο όπου και παραμένουν όλη τη διδακτική ώρα. Για κάθε ωριαία αποβολή από την τάξη καταγράφεται μια απουσία.
 • Κανένας μαθητής δε φεύγει από το Σχολείο χωρίς την άδεια της διευθύντριας και τη σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα του. Η αυθαίρετη απουσία από το μάθημα αλλά και από οποιαδήποτε σχολική δραστηριότητα συνεπάγεται, εκτός από την αδικαιολόγητη απουσία, την τιμωρία του μαθητή.
 • Οι μαθητές θα πρέπει να αποχωρούν από τον χώρο του σχολείου όταν σχολάνε, εκτός από όσους χρησιμοποιούν πούλμαν, που θα πρέπει να παραμένουν σε συγκεκριμένο χώρο.
 • Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή επιδιώκουμε οι μαθητές να απασχολούνται, χωρίς να ενοχλούν τους συμμαθητές τους. Φροντίζουμε λοιπόν να απασχοληθούν από άλλον καθηγητή με εργασία στην τάξη, με προβολή DVD, με παιχνίδι στην αυλή, με επιτραπέζια παιχνίδια κ.α. Οι μαθητές οφείλουν να είναι στη διάθεση του καθηγητή που τους απασχολεί και να μην απομακρύνονται.
 • Στο μάθημα της Γυμναστικής οι μαθητές πρέπει να φορούν κατάλληλη ενδυμασία, όπως ορίζει ο Γυμναστής, άλλως καταλογίζεται απουσία.
 • Απαλλαγή από το μάθημα της Γυμναστικής, ολική ή για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, γίνεται με αίτηση του κηδεμόνα και γνωμάτευση γιατρού ή νοσηλευτικού ιδρύματος. Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών γίνεται με υπεύθυνη δήλωση των γονέων. Μαθητής που για κάποιο λόγο δεν παρακολουθεί ένα μάθημα (απαλλαγμένος, ασθενής κ.λ.π.) παραμένει στους χώρους διδασκαλίας και είναι κάθε στιγμή στη διάθεση των διδασκόντων.
 • Το κάπνισμα απαγορεύεται και τιμωρείται.
 • Απαγορεύεται η φωτογράφηση, μαγνητοφώνηση ή βιντεοσκόπηση οποιουδήποτε προσώπου στον σχολικό χώρο, χωρίς την έγκριση του προσώπου αυτού. Το παράπτωμα κρίνεται πολύ σοβαρό και τιμωρείται αυστηρά.  
 • Η χρήση κινητού τηλεφώνου απαγορεύεται και τιμωρείται. Σε περίπτωση που για σοβαρό λόγο ο μαθητής έχει μαζί του κινητό τηλέφωνο, πρέπει να παραμένει κλειστό και να ενεργοποιείται μόνο με τη λήξη του σχολικού προγράμματος.
 • Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τη δημόσια περιουσία. Οφείλουν λοιπόν να χρησιμοποιούν προσεχτικά τους σχολικούς χώρους και τη σχολική περιουσία.

 

 Υπεύθυνοι τμήματος & μαθητικής κοινότητας Υπεύθυνοι απουσιών

          

Α1

κ. Περκουλίδου

κ. Περκουλίδου

Α2

κ. Τελιγάδας

κ. Μπαρδάκας

Α3

κ. Αργυρού

κ. Αργυρού

Β1

κ. Παπαρήγα

κ. Παπαρήγα

Β2

κ. Στέφου

κ. Κουρέτας

Β3

κ. Κέκη

κ. Κουρέτας

Γ1

κ. Κοτσίκου

κ. Μιχαλέα

Γ2

κ. Κέκη

κ. Μιχαλέα

 

 

 

 

 

 

 


Ωράριο λειτουργίας

 

Εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των τμημάτων: Με την πλήρη διδασκαλία των μαθημάτων: 32 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή, 2 μέρες: 7ωρο και 3 μέρες: 6ωρο.

Την 7η ώρα υλοποιούνται πολιτιστικά προγράμματα και άλλες δραστηριότητες, όπως συνεδριάσεις, πρόβες, εκδηλώσεις. Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να είναι ελεύθεροι καθημερινά μέχρι τις 14.10, γιατί το πρόγραμμα αλλάζει συνεχώς και μπορεί να υπάρχουν είτε μαθήματα είτε σχολικές δραστηριότητες κατά την 7η ώρα.

 

 

       Α1, Β2, Β3, Γ2

             Α2, Α3, Β1, Γ1

   ΩΡΕΣ

           ΔΙΑΡΚΕΙΑ

         ΛΕΠΤΑ

   ΩΡΕΣ

         ΔΙΑΡΚΕΙA

     ΛΕΠΤΑ

    

08:25-09:10

         45’

  

       08:25-09:10

             45’

 

     15   λεπτά

      

 

Χωρίς     διάλειμμα

       Αλλαγή

  

     09:25-10:10

         45’

  

       09:10-09:55

             45’

 

Χωρίς διάλειμμα

     Αλλαγή

 

      15   λεπτά

 

  

     10:10-10:55

         45’

  

       10:10-10:55

             45’

 

     15   λεπτά

      

 

Χωρίς     διάλλειμα

       Αλλαγή

  

     11:10-11:55

         45’

  

     10:55-11:40

             45’

 

Χωρίς διάλειμμα

     Αλλαγή

 

       15   λεπτά

 

  

     11:55-12:40

         45’

  

     11:55-12:40

             45’

 

     10 λεπτά

      

 

Χωρίς     διάλειμμα

       Αλλαγή

  

     12:50-13:30

         40

     12:40-13:20

             40

 

Χωρίς διάλειμμα

       Αλλαγή

 

     10   λεπτά

 

  

     13:30-14:10

         40’

     13:30-14:10

            40’

 

 Ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίου

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

 

 

Β΄

Γ΄

1

Θρησκευτικά

2

2

2

2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

2

2

2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

2

2

2

 

Α΄ΤΑΞΗ Π.Δ.78/97(ΦΕΚ 65 Α΄)

Β΄ΤΑΞΗ Π.Δ.174/94(ΦΕΚ 113 Α΄)

Γ΄ΤΑΞΗ Π.Δ.384/95(ΦΕΚ 215 Α΄)

ΕΣΠΕΡΙΝΟ Π.Δ.371/96(ΦEK 241 A΄ )

 
3

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία

3

2

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

2

2

4

Ιστορία

2

2

2

5

Κοινωνική Πολιτική Αγωγή

-

-

2

6

Αγγλικά

2

2

2

7

Γαλλικά ή Γερμανικά

2

2

2

8

Μαθηματικά

4

4

4

9

Φυσική

1

2

2

10

Χημεία

-

1

1

11

Γεωγραφία

1

2

-

12

Βιολογία

1

1

1

13

Φυσική Αγωγή

2

2

2

14

Αισθητική Αγωγή (Μουσική)

1

1

1

15

Αισθητική Αγωγή (Καλλιτεχνικά)

1

1

1

16

Οικιακή Οικονομία

1

-

-

17

Πληροφορική

2

1

1

18

Τεχνολογία

1

1

1

 

Σύνολο ωρών κατά τάξη

32

32

32

 

 Ώρες ενημέρωσης γονέων από το διδακτικό προσωπικό

 

     ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

     ΗΜΕΡΑ

         ΩΡΑ

                   ΜΑΘΗΜΑ

ΑΡΓΥΡΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ

     2η

ΑΡΧ.ΜΕΤΑΦΡ. (Α1,Α2,Α3)

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (Α1,Α3)

Ν.ΓΛΩΣΣΑ (Β1)

ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ

ΤΡΙΤΗ

     4η

ΑΓΓΛΙΚΑ (Α1,Α2,Α3,Β1,Β2,Β3,Γ1,Γ2)

ΙΣΤΟΡΙΑ (Β2)

ΓΚΟΛΦΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

     3η

ΦΥΣΙΚΗ (Γ2)

ΧΗΜΕΙΑ (Β1,Β2,Β3,Γ1,Γ2)

ΚΑΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΤΗ

     3η

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Α1,Α2,Α3,Β1,Β2,Β3)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Α1,Α2,Α3,Β1,Β2,Β3,Γ1,Γ2)

ΦΥΣΙΚΗ (Α2)

ΚΟΤΣΙΚΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ

     2η

ΑΡΧ.ΜΕΤΑΦΡ. (Β2,Β3)

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (Β2,Β3,Γ1,Γ2)

Ν.ΓΛΩΣΣΑ (Γ1,Γ2)

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Γ1,Γ2)

ΚΕΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

   4η

ΓΑΛΛΙΚΑ (Α1,Α3,Β1,Β2,Β3,Γ1)

ΙΣΤΟΡΙΑ (Β3)

ΚΟΥΡΕΤΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

   3η

ΜΟΥΣΙΚΗ (Α1,Α2,Α3,Β1,Β2,Β3,Γ1,Γ2)

ΜΙΧΑΛΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

   3η

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ (Α1,Α2,Α3,Β1,Β2,Β3,Γ1,Γ2)

ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

ΤΡΙΤΗ

   5η

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Α1,Α2,Α3)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ

   3η

ΦΥΣΙΚΗ (Α3,Β1,Β2,Β3,Γ1,Γ2)

ΠΑΠΑΡΗΓΑ

ΤΡΙΤΗ

   2η

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (Α2,Β1,Β2,Γ1,Γ2)

ΙΣΤΟΡΙΑ (Β1)

ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΟΥ

ΤΡΙΤΗ

   4η

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ(Α1,Α2,Α3,Β1,Β2,Β3,Γ1,Γ2)

ΙΣΤΟΡΙΑ (Α1)

Κ.Π.Α (Γ1)

ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

   4η

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (Α1,Α2,Α3,Β1,Β2,Β3,Γ1,Γ2)

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Α1,Α2)

ΣΤΕΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ

   3η

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (Α2)

Ν.ΓΛΩΣΣΑ (Β2,Β3)

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Β2,Β3)

ΙΣΤΟΡΙΑ (Α2,Α3,Γ1,Γ2)

ΤΕΛΙΓΑΔΑΣ

ΤΡΙΤΗ

   3η

Ν.ΓΛΩΣΣΑ (Α2,Α3)

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Α2,Α3)

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (Β1)

ΑΡΧ.ΜΕΤΑΦΡ. (Β1,Γ1,Γ2)

ΤΡΟΥΠΗ

ΤΡΙΤΗ

   5η

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Α1,Α2,Α3,Β1,Β2,Β3,Γ1,Γ2)

ΤΣΕΝΕ

ΤΡΙΤΗ

   3η

Ν.ΓΛΩΣΣΑ (Α1)

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Α1)

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Β1)

ΧΑΡΙΣΗ

ΤΡΙΤΗ

   3η

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Β1,Β2,Β3,Γ1,Γ2)

ΦΥΣΙΚΗ (Α1)

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ

   3η

Κ.Π.Α (Γ2)

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Α3)